Nordeastiftelsen

Stiftelsen Nordea Bank Norges pensjonister har som hovedformål å gi økonomisk bidrag til Nordea Pensjonistforening Norge, herunder til deres aktiviteter for sosialt og kulturelt fellesskap.

07_1171202875[1]